Psicologia infantil i juvenil

Es realitza un pla de treball personalitzat després de duu a terme una exploració clínica.

La teràpia és global, treballant amb el nen/a, adolescent i la família. En cas necessari es fan coordinacions amb el centre escolar i el professional del EAP.

Quins temes tractem?

● Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

● Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH).

● Trastorns de l’estat d’ànim: tristesa, depressió, baixa autoestima, processos de dol.

● Trastorns d’ansietat: separació dels pares, ansietat generalitzada, inseguretats, manca d’autoestima, fòbies i pors, trastorn obsessiu-compulsiu (TOC).

● Problemes de conducta: rebequeries, impulsivitat, desobediència, agressivitat.

● Dificultats de relació i adaptació: afrontament de separacions i divorcis, falta d’habilitats socials, resolució de problemes i conflictes socials.

● Problemes d’hàbits: trastorns de la son, dificultats en el control d’esfínters (enuresis, encopresis).

● Trastorn de la Conducta Alimentària: Bulimia, anorèxia, alteració de la imatge corporal.

● Orientació familiar