Atenció primera infància

Atenem a infants a partir de 12 mesos d’edat amb trastorns del desenvolupament o de risc i a les seves famílies.

Es treballa des de la prevenció i la detecció fins al diagnòstic i tractament. Es realitza un pla de treball terapèutic individualitzat amb objectius concrets.

La teràpia amb els infants es realitza principalment a través del joc, contes, dibuixos i material manipulatiu.

Les sessions es fan en presència dels pares. Considerem que és imprescindible que els pares puguin observar, preguntar i aprendre eines que els ajudin a continuar el tractament en el context natural.