Psicologia d'adults i assessorament familiar

Oferim teràpies específiques per tractar amb adults.

Tals com: dolor crònic, addiccions, trastorns de la conducta alimentària, depressió, angoixa, problemes d’inseguretat i autoestima, trastorns adaptatius, problemes sexuals, fòbies, obsessions i compulsions, creixement personal, trastorn per estrès posttraumàtic, etc.

La Teràpia familiar va dirigida a membres d’una mateixa família

S’intervé en la dinàmica familiar, es procura millorar la comunicació i la comprensió entre totes les parts arribant a acords.