Grup habilitats socials

Treballem en grups tant amb infants com amb adolescents. Són grups amb objectius terapèutics definits informats prèviament pel professional.

Els grups són reduïts, de màxim 4 persones, homogenis en simptomatologia clínica i edat cronològica.